HASKAN
ŞİRKETLER
GRUBU

1992 yılından bu yana iş ve ekonomi dünyasında kendine saygın ve güvenli yer edinen grubumuz yerel değerler ışığında evrensel vizyonunu istikrarlı bir şekilde geliştirerek,


yenilikçi girişimci kalkınma hamleleriyle ekonomik gücünü artırırken insana ve doğaya karşı sorumluluk bilincini tüm değerlerinden öncül olarak kabul etmiş ve bünyesinde yer alan şirketlerin üretim faaliyetlerini alanlaştırma çalışmaları neticesinde kurumsal olarak yeniden yapılanarak HASKAN ŞİRKETLER GRUBU YATIRIM A.Ş. şemsiyesi altında toplanmıştır.

Haskan Şirketler Grubu
yaşamın pek çok alanını şekillendiriyor.

SOSYAL
SORUMLULUK

Although the phrase is
nonsense, it does have a