HASKAN
ŞİRKETLER
GRUBU

1992 yılından bu yana iş ve ekonomi dünyasında kendine saygın ve güvenli yer edinen grubumuz yerel değerler ışığında evrensel vizyonunu istikrarlı bir şekilde geliştirerek,


yenilikçi girişimci kalkınma hamleleriyle ekonomik gücünü artırırken insana ve doğaya karşı sorumluluk bilincini tüm değerlerinden öncül olarak kabul etmiş ve bünyesinde yer alan şirketlerin üretim faaliyetlerini alanlaştırma çalışmaları neticesinde kurumsal olarak yeniden yapılanarak HASKAN ŞİRKETLER GRUBU YATIRIM A.Ş. şemsiyesi altında toplanmıştır.

HASKAN ŞİRKETLER GRUBU
yaşamın pek çok alanını şekİllendİrİyor.

BAYMED

ARMADA İPLİK

BAYTEKS

Although the phrase is nonsense, it does have a long history. The phrase has been used for several centuries by typographers to show the most distinctive features of their fonts. It is used because the letters involved and the letterv spacing in those combinations reveal, at their best, the weight, design, and other important features of the typeface.

FOLYOPAK

SOSYAL
SORUMLULUK

Although the phrase is
nonsense, it does have a