"Sürdürülebilir yenilikçiliğe
ilham veriyoruz."

İlk bakışta sürdürülebilir (ekosisteme zarar vermeyen) bir üretim süreci şekillendirmek sürekli bir mücadeleye sebep olabilir. Üstelik sürekli tekrar eden bir döngü gibi görünebilir. Hatta sürdürülebilirlik ve inovasyon doğal olarak bir paradoks gibi algılanabilir. Ancak Haskan’ın inovavsyon kavramına bakış açısını anladığınızda bu sürecin yenilenebilir kaynaklar yaratmak için verilen bir mücadeleden daha çok, yenilikçi ürünler ortaya koyabilmenin bir yolu olduğunu göreceksiniz. Haskan olarak bu zorlu süreci, kendi sınırlarımızı aşmanın ve bu sınırların ötesinde insanlığa faydalı, benzersiz yenilikler sunabilmenin bir yöntemi olarak da görüyoruz.

Çevre duyarlılığını bir şirket kültürü olarak benimsiyor, her bir çalışanımızda bu duyarlılığın derinlemesine gelişmesi için çaba sarfediyoruz.

Sürdürülebilir yenilikçilik kavramını hem yenilikçi olmanın sürekliliği hem de ekosistemimizin korunması konusunda yaratılan yenilikçi projeler olarak anlıyoruz.

Bu konuda karşı karşıya kaldığımız, mücadele gerektiren süreçlerde gördük ki, yenilikçi olma çabası bize yepyeni ürünler tasarlama fırsatı sağlamakla kalmıyor, üretim ya da planlamada, Haskan’ın tüm iş süreçlerinde yenilikçi geliştirmeler yapmamıza da olanak tanıyor. Bu yüzden inovasyonu bir Ar-Ge etkinliği olarak laboratuvarda gerçekleşen bir faaliyet olarak değil, tüm süreçlerde kafa yorduğumuz bir kavram olarak anlıyoruz. Böylece yeryüzündeki ekosistemin bir parçası olarak, babalarımızdan teslim aldığımız gibi, hatta yenilikçi geliştirmelerle çok daha iyileştirilmiş bir dünyayı, çocuklarımıza bırakmanın yollarını arıyoruz.

 

 

Öte yandan inovasyonu tek taraflı fayda üreten bir süreç olarak değil (yeni bir malzeme geliştirmek ya da üretim süreçlerinde maliyet azaltıcı bir özellik yaratmak gibi), kullanıcı tarafında da fayda odaklı bir anlayış olarak benimsiyoruz. İnovasyona yaklaşımımız üç taraflı bir yapıdan oluşuyor: Haskan olarak biz, müşterilerimiz ve bir bütün olarak yeryüzü. Bu nedenle müşterilerimiz ya da yeryüzü için yeni bir fayda üretmeyen hiç bir ürünün yenilikçi sayılamayacağını düşünüyoruz. Bizce, sürdürülebilir inovasyon, insanlığın ve ekosistemin birlikte var olma becerisini artıracak yeniliklerdir ve bu yenilikler müşterilerimiz için de mutlaka bir değer sunabilmelidir.