“Hiçbir sorun, onları yaratan farkındalık seviyesinde çözülemez.”
– Albert Einstein

Sürdürülebilirlik ve inovasyon, popüler pek çok diğer kavram gibi genellikle yanlış ya da eksik anlaşılmış, derinlemesine bir anlayıştan uzak, yalnızca etkili göründüğü için birçok kurumun vizyon ve misyon metinlerinde yer almıştır. Haskan’da biz, 21. yy’ın dünyasında, sürdürülebilirliğin artık bir ölüm kalım meselesi olduğunun farkındayız. Çünkü dünya hızla değişiyor. İnsanlığın her çeşit kaynağa olan talebi gün geçtikçe artıyor. Bugün, eğer her dünyalı, bir Avrupalı kadar tüketiyor olsaydı, iki dünyaya daha ihtiyacımız olacaktı. Eğer her birimiz bir Amerikalı kadar tüketiyor olsaydık, beş dünya büyüklüğündeki dev bir kaynak bile bize yetmeyecekti. Ama elimizde yalnızca tek bir dünya var.

En iyi durumda, dünya üzerindeki herkes, bugün düşük proteinli bir diyete başlayarak daha az tüketseydi bile, 2050 yılında 1.3 dünya büyüklüğünde bir kaynağa ihtiyacımız olacaktı.

Haskan ailesi olarak, ülkemiz ekonomisine katkı sağlamak için üretim yapmak, üç nesil ve 100 yılı aşkın süredir en büyük önceliğimiz. Ancak mavi gezegenimizde gün geçtikçe tükenen kaynakları korumak, şimdi her birimiz için çok daha önemli bir öncelik konusu. Çünkü dünya yoksa, biz de yokuz.

Ülkemizin geleceği için üretmeye devam etmeli ancak kısıtlı kaynaklarımızı en etkili biçimde kullanarak yaşadığımız gezegenin geleceğini de korumalıydık. Peki nasıl? Elbette sürdürülebilir bir üretim süreci yaratarak. Hızla tüketmeye devam eden insanlık ve gün geçtikçe artan tüketim ihtiyacı karşısında kaynakları çok daha verimli kullanarak. Bu noktada yeniden aynı soru ile karşı karşıya kalıyoruz. Peki nasıl? Ünlü fizikçinin sözünü yeniden hatırlayalım: Hiçbir sorun kendini yaratan farkındalık seviyesi ile çözülemez. Bu yüzden çok değer verdiğimiz ve mottomuzun bir parçası haline gelen bu iki önemli kavram hakkında bir anlayış derinliği geliştirmek için çok çalıştık.

 


Faaliyet alanlarımızda, katma değere sahip ürünler yaratabilmek ve bu ürünleri ülkemizin ve tüm insanlığın faydasına sunabilmek için yenilikçi olmak zorundayız. İlham veren, sürdürülebilir yenilikçi ürünleri bu yüzden yaratıyoruz. İnovasyon, sürdürülebilirlik projelerimizin kesin ve zorunlu olarak ayrılmaz bir parçası.