inovasyon

Ülkemizde özellikle savunma, medikal ve tekstil sanayinde üretilemeyen ürünleri üretebilecek teknoloji ve ‘know-how’ı oluşturma amacıyla kurulan TIT Innovation ekolojik olarak insan ve çevreye zarar vermeyen, ekonomik olarak uygulanabilir yüksek katma değerli ve yüksek teknoloji içeren, dünya çapında benzersiz endüstriyel çözümler üretmektedir.

Sanayi ve üniversiteler arasında köprü olmak ve akademik olarak başarılmış ancak endüstriyelleşmemiş projeleri hayata geçirme yolunda ilerleyen TIT farklı disiplinlerde, milli kalkınmaya desteklerini sürdürmektedir

  • biyomedikal
    • savunma sanayi
      • teknik tekstil
        • yapay zeka